Opera Wrocławska – widowiska plenerowe

Wielotysięczne widowiska plenerowe Opery Wrocławskiej. Wykonanie tymczasowej instalacji zasilającej wraz z nadzorem (z sieci elektrycznej) na potrzeby realizacji widowiska plenerowego: nagłośnienie, oświetlenie, multimedia oraz imprezy masowej wraz ze strefą gastronomiczną i VIP.

Lokalizacja park Miejski, Pergola, Hala Stulecia

Back to Top