Wielotysięczne widowiska plenerowe w Krakowie

Wielkie widowiska plenerowe w Krakowie, realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Urząd Miasta Krakowa: Wianki, Sylwester na Rynku Głównym, Jubileusz 750-lecie Lokacji Krakowa, Sacrum Profanum, Festiwal Muzyki Filmowej.
Wykonanie tymczasowej instalacji zasilającej wraz z nadzorem (z sieci elektrycznej maksymalnie do 1000 kW) na potrzeby realizacji widowiska plenerowego: nagłośnienie, oświetlenie, multimedia oraz wymogów imprezy masowej wraz ze strefą gastronomiczną i VIP.

Lokalizacje: zakole Wisły w Krakowie, Rynek Główny w Krakowie, Hala Ocynowni Elektrolitycznej Huty Accelor Mittal, krakowskie Błonia.

Back to Top